Jeseň s našou mládežou pod vedením Vladimíra Kindera a Michala Kintlera

V nasledujúcom článku sa dočítate:

 1. Ako funguje mládež FCSM
 2. Čo hovorí nový šéftréner Vlado Kinder na našu mládež
 3. Nazretie do tréningového procesu
 4. Hodnotenie roka manažéra mládeže Michala Kintlera
 5. Plány a ciele v jednotlivých kategóriách

Fungovanie mládeže

Prioritou vedenia je vybudovanie stabilnej štruktúry mládeže, čo nielen dlhodobo tvrdíme, ale aj poctivo napĺňame. Veľmi dôležitým faktorom je personálne obsadenie, čo je proces, ktorý sa nedá nijakým spôsobom urýchliť ani preskočiť, nájsť správnych ľudí je v každej sfére náročné.

Aj preto sme veľmi radi, že sa nám v lete podarilo angažovať za šéftrénera mládeže jednu z legiend slovenského futbalu Vladimíra Kindera. Je to meno ktoré na Slovensku netreba predstavovať a v klube veríme, že si z jeho skúseností vezmeme všetci čo najviac.
Vlado ma za úlohu sledovať všetky mládežnícke tréningové procesy, koordinovať trénerov a dohliadať na dodržiavanie metodiky. Práve zvolená metodika, ktorú nám odovzdala partnerská CFT Academy (ktorá medzičasom prebrala mládež slávneho Tatranu Prešov) a obrovské skúsenosti šéftrénera Kindera zaručujú dlhodobý a udržateľný progres v klube.

Druhým, no nemenej dôležitým je manažér mládeže Michal Kintler, ktorý okrem iného zastáva aj funkciu v mestskej komisii športu, kde odvádza výbornú prácu nielen pre futbal, ale pre všetky športové kluby v meste.

Michal má na starosti zabezpečenie každodenného fungovania tréningového procesu po praktickej stránke a samozrejme organizáciu zápasov všetkých vekových kategórií. Svoje dlhoročné manažérske skúsenosti tak využíva pri riadení procesov v mládeži na dennej báze a úzko spolupracuje so šéftrénerom ale aj s vedením klubu.

Nakoľko sa naša mládež rapídne rozrastá, hovoríme tu o kolose ľudí, čo v predchádzajúcich obdobiach nebolo absolútne zabezpečené a stále nám ešte vyskakujú kostlivci zo skríň. Je to beh na dlhšiu trať, ale zároveň naše čiastkové ciele, ktoré dlhodobo prezentujeme a sú dohľadateľné vo viacerých vyjadreniach, sú už dnes krásne vidieť a aj to je hnací motor prečo to robíme ďalej.
FC Slovan Modra sa stáva značkou a zárukou, že budujeme hodnoty ktoré majú zmysel. Zároveň budeme v blízkej budúcnosti pracovať viac aj s rodičovskou bázou, ktorá tiež výraznou mierou formuje klub.

Čo hovorí nový šéftréner Vlado Kinder na našu mládež

Ako šéftréner si prevzal našu mládež v lete, pred sezónou, stihol si si už urobiť obraz? Aké sú tvoje prvé dojmy o klube a mládeži?

V.K.: Áno prevzal som v lete a myslím, že potenciál tam určite je. Začal som hlavne so staršími, od U13 po U17. Zatiaľ sa mi páči, že chcú trénovať a rozvíjať sa, pristupujú k tréningom zodpovedne.
Čo sa týka klubu ako takého, pracujú tu mladí šikovní ľudia, ktorí sú do futbalu zažratí a dávajú tomu všetko a myslím, že to robia veľmi dobre. Zišlo by sa však viac ľudí v každej sfére klubu, takto všetko ťahajú tí istí.

Naša mládež zažíva skvelé obdobie, čo je potrebné aby sme naďalej rástli a napredovali?

V.K.: Osobne si myslím, že je pomocné ihrisko by veľmi pomohlo. Čo sa týka hráčov, bolo by fajn zvýšiť konkurenciu a to v každej kategórií, snáď až na najmenších, tam to rastie pekne. V dnešnej dobe je však náročné dostať deti na akýkoľvek šport a ak s tým nezačnú od malička tak potom už je neskoro.

Patríš medzi legendy slovenského futbalu, čo by si poradil našim mladým hráčom aby boli úspešní?

V.K.: Sú v klube talenty, ktoré by to mohli dotiahnuť ďaleko, ale musia na sebe viac pracovať, trénovať navyše a podriadiť všetko futbalu. Viem, že rodičia to neradi počúvajú, ale nevravím, že by mali zanedbávať školu, skôr počítače a podobne. V klube majú k dispozícii aj kondičného trénera, vybavenie je na vysokej úrovni, to všetko im môže veľmi pomôcť. Treba trénovať aj individuálne a my už chystáme program aj pre tých, ktorý chcú dať tomu viac a nie len sa vyhovárať, napríklad že ľavou nohou neviem. Verím, že potenciál tu je a verím, že to spolu zvládneme. Držím celému klubu palce.

Nazretie do tréningového procesu FCSM

Aktuálne máme rekordný počet mládežníckych družstiev v histórii klubu, čo nielenže vždy radi pripomíname, ale budúci rok máme v pláne otvoriť ďalšiu kategóriu a to U19. Preto aj formovanie tréningového procesu je veľmi komplikovaná záležitosť, nakoľko každá kategória má svoje výrazné špecifiká, ktoré musia byť zohľadnené, ako napríklad čas tréningov, tréningová plocha, počet tréningov atď.

Práve tento fakt plánujeme riešiť na najbližších stretnutiach s rodičmi na najbližších rodičovských stretnutiach. Radi by sme detailnejšie oboznámili rodičov s našou prácou a zároveň vysvetlili, že vedenie klubu, ale hlavne tréneri, sú autonómny a preto rodičia nesmú akokoľvek zasahovať do diania v tréningu a tiež v zápase.

Tréningový proces mládeže je rozdelený na dve skupiny, do U13 pracujeme s konceptom CFT/Coerver a v kategóriách U15 a U17 už riešime prvky „veľkého“ futbalu.
To v jednoduchej reči znamená, že prípravky a mladší žiaci sa vyslovene učia (nácvik a zdokonaľovanie) bez tlaku na výsledky. Od kategórií starších žiakov a mladšieho dorastu už očakávame aj „spätnú väzbu“.

Hodnotenie roka manažéra mládeže Michala Kintlera

Ako hodnotíš rok 2021 v klube?

M.K.: Za seba môžem povedať že je o 100% lepší ako rok predtým, proste HRÁME!!!! a deti sa hýbu. Ale poďme postupne.

Kalendárny rok 2021 resp. ročník 2020/2021 bol obdobím kedy sme v klube boli poznačený zrušením súťaží vo všetkých mládežníckych kategóriách.

V zimných mesiacoch sa deti pripravovali v rámci on-line tréningoch s Martinom Murckom. Následne sme sa pripravovali už vonku na ihrisku, pripravili sme deťom olympiádu a Letný Kemp. No a v septembri sme sa vrhli na súťaže v rámci BFZ. Dôležité a ťažké bolo po pandémii dať dohromady deti, rozdeliť ich do kategórii podľa ročníkov narodenia, motivovať ich k návratu k športu a pripraviť ich na súťaž. Podporu sme mali interne od VV FC Slovan Modra a externe od CFT Academy, ktorý v rámci školení a usmernení ukázali cestu, ktorou sa moderné futbalové kluby venujú rozvoju mládeži v rámci Európy.

Aké sú ciele pre rok 2022?

M.K.:  Hlavným cieľom je rozvoj mládežníckeho športu v meste. Preto sa čoraz častejšie zaoberáme napríklad projektom #spolocnepredeti #spolocnepresport No a samozrejme stať sa spádovým/lokálnym klubom.

Ciele máme rozdelené na krátkodobé a dlhodobé pre nadchádzajúcu sezónu.

Z tých krátkodobých je to hlavne udržanie sa v 2. lige BFZ v kategóriách U15 a U13. Tento cieľ sa nám aj priebežne darí napĺňať. Následne je to zvyšovanie kvality tréningového procesu, čo má za následok zvýšenie úrovne jednotlivcov a celkového prejavu tímov v kategóriách U9, U11 ale stále i v U13.

Z tých dlhodobých je hrať 2. dorasteneckú ligu BFZ s U19 a U17, následne stále hrať 2. ligu BFZ s U15 a U13. Tieto súťaže budú lákadlo pre mládež zo širokého okolia.

Plány a ciele v jednotlivých kategóriách

Ciele si v klube dávame vždy najvyššie a tešíme sa na nové výzvy. Ako klub máme v mládeži medzi hlavnými cieľmi poskladanie kategórie U19 a následne stabilizovanie oboch dorastov v 3.lige. Tiež zastabilizovanie žiackych kategórii U13 a U15 a dôležitým cieľom je taktiež zastabilizovať trénersky tím ľudí, pri nižších kategóriách ako sú U11, U9 a U7 chceme výrazne posilniť trénerské pozície a zintenzívniť prácu s týmito kategóriami. Medzi najbližšie plány patrí ukončenie sezóny s každou kategóriou, spojené s rodičovským združením. Následne v zimnom období prejsť do haly a so staršími by sme sa radi zúčastnili sústredení. V zime by sme radi usporiadali vianočnú celoklubovú akciu, veríme, že nám pandémia nevystaví opäť stopku.

0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyFanShop