Platby za tréningy

Za tréningový proces a iné aktivity dieťaťa v klube FC Slovan Modra sa platí poplatok vo výške 15 eur za mesiac s možnosťou zliav pri predplatení na dlhšie obdobie, minimálne však 4 mesiace. Poplatok sa platí 11 mesiacov v roku (okrem júla, kedy má väčšina tímov prestávku).

Spôsob vypočítania zliav:

Platba za 1 až 3 mesiace: 15 eur / mesiac

Platba za 4 až 10 mesiacov: 12,50 eur / mesiac

Platba za celý rok (11 mesiacov): 125 eur (1 mesiac zadarmo)

Platí sa vždy do 15. dňa v danom mesiaci.

Platí sa formou prevodu na účet číslo SK53 0900 0000 0050 6077 7236 s uvedením nasledovných údajov:

Variabilný symbol: uveďte 7-miestne registračné číslo dieťaťa z futbalnet.sk (ak dieťa ešte nie je registrované nemusíte vypĺňať) Poznámka k platbe: uveďte meno dieťaťa, kategóriu a obdobie za ktoré posielate platbu - príklad: Jozef Mak U7 9-12/2022 Poplatok je nenárokovateľný, ak dieťa nechodí na tréningy a zápasy z rôznych dôvodov nemá nárok na vrátenie poplatku.

Všetky získané prostriedky budú použité výlučne pre potreby vašich detí. Ďakujeme.