Aktuality 21. 04. 2023

Ďakujeme spoločnosti CNS EuroGrants

Ďakujeme spoločnosti CNS EuroGrants za pomoc pri získaní finančného príspevku vo výške 11 000 EUR z dotačnej schémy Slovenského futbalového zväzu. Spoločnosť CNS EuroGrants poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti čerpania nenávratnej finančnej pomoci pre oblasť súkromného aj verejného sektora.